Helsingin Maalariammattikoulu

Kornetintie 2b
00380 HELSINKI

Rehtori

Wiikinkoski Annukka

puh: 050 465 3240
annukka.wiikinkoski@hmak.com

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hmak.com

Heiskanen Riikka

koulutussuunnittelija
puh: 050 465 5891

Grén Hanna

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 443 2276

Haapaniemi Reija

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 431 1802

Jutila Petri

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 521 3951

Kuusisto Jouni

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 430 2068

Lehmonen Marko

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 521 3952

Leppimaa Sanna

opinto-ohjaaja
puh: 050 441 7745

Manninen Erja

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 351 6230

Saarinen Tarja

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 557 1507

Sahlberg Leena

ammatilliset opinnot, lehtori
opintovapaalla

Suominen Kari

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 414 0729

Raike Marika

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 526 7756

Huusko Sinikka

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 472 2175

Nostaja Kari

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 465 5892

Tolonen Hilda

yhteiskunnalliset aineet
puh: 050 465 4594
(tavoitettavissa opetuspäivinä)

Karppinen Nina

työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Hersti Helen

ammatilliset opinnot
puh: 050 538 1703

Dahl Rita

viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
puh: 050 413 2822
(tavoitettavissa opetuspäivinä)

Hyttinen Vivi

matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Muu henkilöstö

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Heiskanen Riikka

koulutussuunnittelija
puh: 050 465 5891
riikka.heiskanen@hmak.com

Toimihenkilöt
Alenius Kirsi

talouspäällikkö
puh: 050 468 8807
kirsi.alenius@hmak.com

Häyrinen Helena

opintosihteeri
puh: 050 364 4471
helena.hayrinen@hmak.com

Leppimaa Sanna

opinto-ohjaaja
puh: 050 441 7745
sanna.leppimaa@hmak.com

Salmela Ville

assistentti
puh: 050 435 1060
ville.salmela@hmak.com

Wiikinkoski Annukka

rehtori, asiamies
puh: 050 465 3240
annukka.wiikinkoski@hmak.com

Ärma Andra

kouluemäntä
puh: 050 501 5665
andra.arma@hmak.com

Safar Nawid

ohjaaja, assistentti
puh: 050 410 6119
nawid.safar@hmak.com

Mattanen Ville

ohjaaja, assistentti
puh: 050 412 3235
ville.mattanen@hmak.com

Opiskelijahuolto
Ekholm Teija

kuraattori
puh: 040 661 7175
teija.ekholm@hel.fi

Airola Olli

Psykologi
puh: 050 581 5795
olli.airola@hel.fi

Pasternack Julia

terveydenhoitaja
puh: 040 627 8763
julia.pasternack@hel.fi