Helsingin Maalariammattikoulu

Kornetintie 2b
00380 HELSINKI

Rehtori

Wiikinkoski Annukka

puh: 050 465 3240
annukka.wiikinkoski@hmak.com

Apulaisrehtori

Nyyssönen Elise

puh: 050 411 0110
elise.nyyssonen@hmak.com

Opettajat

Opettajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hmak.com

Aaltonen Petra

suomen kieli, opintovapaalla

Grén Hanna

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 443 2276

Haapaniemi Reija

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 431 1802

Heiskanen Riikka

koulutussuunnittelija
puh: 050 465 5891

Heiskanen Tuomas

matematiikka, fysiikka ja kemia, tuntiopettaja
puh: 050 428 5286

Hersti Helen

ammatilliset opinnot
puh: 050 538 1703

Jutila Petri

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 521 3951

Karppinen Nina

työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, tuntiopettaja

Koppala Kirsi

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 478 5072

Kuusisto Jouni

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 430 2068

Lehmonen Marko

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 521 3952

Leppimaa Sanna

opinto-ohjaaja, perhevapaalla
puh: 050 441 7745

Luttinen Anna-Kaisa

taide ja kulttuuri, lehtori
puh: 050 413 2822

Länsipuro Roosa

englannin kieli, tuntiopettaja
puh: 050 598 6888

Manninen Erja

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 351 6230

Nieminen Iina

suomen kieli ja Taide ja luova ilmaisu, opintovapaasijainen

Nyyssönen Elise

apulaisrehtori
puh: 050 411 0110

Pirskanen Krista

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 472 2175

Raike Marika

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 526 7756

Raivio Pauli

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, tuntiopettaja
puh. 050 432 6808

Ruonala Jouni

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 465 4594

Saarinen Tarja

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 557 1507

Sahlberg Leena

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 465 5892

Seppänen Hannu

opinto-ohjaaja, perhevapaasijainen
puh: 050 441 7745

Suominen Kari

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 414 0729

Vihersola Marry

ammatilliset opinnot, lehtori
puh: 050 470 0189

Muu henkilöstö

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Heiskanen Riikka

koulutussuunnittelija
puh: 050 465 5891
riikka.heiskanen@hmak.com

Toimihenkilöt
Alenius Kirsi

talouspäällikkö
puh: 050 468 8807
kirsi.alenius@hmak.com

Aromaa Susanna

kouluemäntä
puh: 050 521 8005
susanna.aromaa@hmak.com

Häyrinen Helena

opintosihteeri
puh: 050 364 4471
helena.hayrinen@hmak.com

Leppimaa Sanna

opinto-ohjaaja, opintovapaalla
puh: 050 441 7745
sanna.leppimaa@hmak.com

Mattanen Ville

ohjaaja, assistentti
puh: 050 412 3235
ville.mattanen@hmak.com

Nyyssönen Elise

apulaisrehtori
puh: 050 411 0110
elise.nyyssonen@hmak.com

Safar Nawid

ohjaaja, assistentti
puh: 050 410 6119
nawid.safar@hmak.com

Salmela Ville

assistentti
puh: 050 435 1060
ville.salmela@hmak.com

Seppänen Hannu

opinto-ohjaaja
puh: 050 441 7745
hannu.seppanen@hmak.com

Opiskelijahuolto
Pesonen Sanna

kuraattori
puh: 040 702 6377
sanna.pesonen@hel.fi

Toivio Fanny

terveydenhoitaja
puh: 040 826 3760
fanny.toivio@hel.fi

Sakko Johanna

Psykologi
puh: 040 658 2130
johanna.sakko@hel.fi