Yhteishaku 2020

Aurinkoista helmikuuta!

Yhteishaku toisen asteen opintoihin on auki 18.2.2020-10.3.2020 osoitteessa opintopolku.fi.
Helsingin Maalariammattikoulu on mukana yhteishaussa.

 

Helsingin Maalariammattikoulussa peruskoulu- ja lukiopohjaisina:

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinnossa valitaan rakennusmaalauksen tai lattianpäällystyksen osaamisala. Alan valinnasta keskustellaan jokaisen hakijan kanssa henkilökohtaisesti.

Sisustusalan osaamisala (taideteollisuusalan perustutkinto)
Restaurointialan osaamisala (taideteollisuusalan perustutkinto)

 

Kuka voi hakea?

Yhteishaussa voit hakea, jos sinulla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa tai korkeakoulututkintoa.
Meillä on tarjolla lukiopohjaiset linjat kaikilla osaamisaloilla, joten lukion käynyt voi hakea meille yhteishaussa.
Lisätietoa löydät opintopolusta.

Yhteishaun lisäksi syyslukukauden 2020 ryhmiin voi hakea meille myös jatkuvan haun kautta.

 

Opiskelu HMAK:ssa

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Maalari

Maalarin opinnoissa opit maalaamaan ja toimimaan korjaus- ja uudisrakennustyömailla. Opit perusteet tapetoinnista, tasoitetöistä ja ruiskumaalauksesta. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi rakenteiden korjausta, mukailumaalausta, lattianpäällystämistä ja puupintojen käsittelyä.

Lattianpäällystäjä

Lattianpäällystäjän opinnoissa opit tekemään lattianpäällystyksen esityöt sekä asentamaan erilaisia lattianpäällysteitä kuten mattoja ja laminaatteja. Opit käyttämään erilaisia välineitä sekä arvioimaan ja laskemaan materiaalien riittävyyttä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi märkätilojen laatoitusta, tapetointia, panelointia ja maalaustöitä.

Artesaani, sisustusalan osaamisala

Sisustusalan opinnoissa opit monipuolisia rakennusalan töitä ja niiden soveltamista sisustusalaan. Opit perusteet muun muassa maalaamisesta, tapetoinnista, tasoitetöistä, verhoilusta ja kalusteiden asentamisesta. Valinnaisten tutkinnon osien sisällöistä riippuen voit oppia esimerkiksi märkätilojen laatoitusta, koristemaalausta, restaurointia ja lattianpäällystystöitä

Artesaani, restaurointialan osaamisala

Restaurointialan opinnoissa opit perusteet pintakäsittelystä ja käytännön restauroinnista rakennusalalla. Opit tuntemaan muun muassa rakennustyylejä, kulttuuriperintöä ja rakennustekniikkaa. Valinnaisten tutkinnon osien sisällöistä riippuen voit oppia esimerkiksi mukailumaalausta, koristemaalausta, verhoilua ja lattianpäällystystöitä.

 

Helsingin Maalariammattikoulu – ammatillista koulutusta vuodesta 1930

Helsingin Maalariammattikoulu on yksityinen, maalaus-, lattianpäällystys-, restaurointi- ja sisustusalan koulutukseen ja niiden kehittämiseen erikoistunut ammatillinen oppilaitos. Helsingin Maalariammattikoulu on yli 80-vuotisen historiansa ajan toiminut saumattomassa yhteistyössä yritysten, teollisuuden ja kaupan kanssa. Yhteistyötä tehdään kaikkien työelämää edustavien ja ammatilliseen koulutukseen liittyvien tahojen kanssa.

Opiskelijoille oppilaitos tarjoaa turvallisen ja avoimen oppimisympäristön. Helsingin Maalariammattikoulussa suoritettu tutkinto on alan ammattilaisten keskuudessa käsite. Opiskelijoiden ohjaamisessa arvostetaan sekä ammatillista että pedagogista osaamista.

Helsingin Maalariammattikoulun toimintaa ja osaamista kehitetään jatkuvasti. Oppilaitos haluaa olla jatkossakin ammatillisen koulutuksen huippuyksikkö. Tähän haasteeseen vastataan mm. oppilaitoksen ja sen toiminnan jatkuvalla kehittämisellä. Oppilaitoksen itsearvioinnin lisäksi kehittämistä ohjaa ulkoisen arvioinnin kautta saatava palaute.

Tee näkyvää jälkeä – opiskele kädentaitojen ammattiin!