Helsingin Maalariammattikoulun opiskelijoille myönnettävät vuotuiset stipendit

Helsingin Maalariammattikoulu myöntää vuosittain varojensa puitteissa muutamille sekä valmistuville että opintojaan jatkaville opiskelijoille stipendejä. Gerda ja Salomo Wuorion säätiö tukee osaltaan stipendien myöntämistä.

Helsingin Maalariammattikoulu on Gerda ja Salomo Wuorion säätiön yksi seitsemästä edunsaajasta. Säätiön tarkoituksena on taloudellisesti edistää kuvataiteita, taideteollisuutta, arkkitehtuuria ja maalariammattialan koulutustyötä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa vuosittain omaisuutensa nettotuotosta edunsaajilleen avustusta.

Myös muutamat muut tahot myöntävät valmistuville opiskelijoillemme stipendejä. Näitä ovat:

  • Tikkurila Oyj (Unica-stipendi)
  • Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry.
  • Arto Lindvallin stipendirahasto
  • Kyösti Keihon stipendirahasto
  • Markku Välkkilän stipendirahasto
  • Maalarimestarien säätiö, joka on osoittanut merkittävän summan opiskelijastipendeihin.

Suuret kiitokset kaikille stipendien myöntäjille oppilaitoksen opiskelijoiden puolesta!

Viime ja tänä vuonna olemme saaneet menneitä vuosia runsaammin varoja stipendien jakoon. Korona-aikana tämä taloudellinen huomio tuli varmasti kaikille stipendin saajille suureen tarpeeseen.

Stipendien saajat julkistetaan perinteisesti kevätkauden ja syyskauden päätteeksi opiskelijoiden valmistumispäivänä. Helsingin Maalariammattikoulun johtosäännön mukaisesti opettajakunta tekee esitykset stipendien saajiksi. Stipendejä voidaan myöntää oppimisessaan ja osaamisessaan hyvin edenneille sekä opiskeluryhmissään hyvää ilmapiiriä luoneille opiskelijoille.

 

18.6.2021 Annukka Wiikinkoski, rehtori