MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN AINEIDEN OPETTAJA

Etsitään edelleen yhteisten tutkinnon osien opetus toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa. Matematiikka, fysiikka, kemia.
Edellytetään asetuksen mukainen kelpoisuus (14.12.1998/986, Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).
Henkilö voidaan valita määräaikaisesti opettajaksi ilman kelpoisuutta, jos kelpoisia hakijoita ei ole ja osaaminen on muulla tavoin riittävää.
Opetustyötä tarjotaan kaikissa TAI joissakin seuraavista Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen -nimisen tutkinnon osan aineista: matematiikka, fysiikka, kemia.
Lähiopetusta annetaan kahdeksassa 5 viikon mittaisessa jaksossa. Lisäksi yhteisten aineiden opettajat pitävät omien opetettavien aineidensa tukityöpajaa 1-2 kertaa viikossa ja ottavat vastaan verkkosuorituksia.
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lähiopetusta on koko vuoden aikana noin 250 tuntia. Lisäksi muu opetukseen liittyvä työ, tukityöpajojen ohjaaminen, verkkosuoritusten ohjaus ja arviointi, yhteensä noin 150-250 tuntia vuodessa.
Määrä voi olla tätä pienempi, jos hakija voi ottaa vain osan kursseista. Määrä voi kasvaa, jos henkilö pystyy ottamaan verkkosuorituksia vastaan arvioitua suuremman määrän.

WWW-osoite                             http://www.hmak.com

Yhteystiedot                               Annukka Wiikinkoski, rehtori, annukka.wiikinkoski@hmak.com, puh. 050 465 3240

Yhteystiedot (palkka-asiat)        Kirsi Alenius, talouspäällikkö, kirsi.alenius@hmak.com, puh. 050 468 8807

Työpaikan osoite                       Kornetintie 2, 00380 HELSINKI

Palkkaus                                    työehtosopimuksen mukainen

Työ alkaa                                   sopimuksen mukaan heti

Työaika                                      osa-aikatyö, vuosityötunnit yht. 400-500 h

Työn kesto                                 lukukauden loppuun  24.06.2021 asti, aloitus sopien

Haku päättyy                             avoinna edelleen