KIELTEN OPETTAJA

Yhteisten tutkinnon osien opetus toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa. Äidinkieli, suomi toisena kielenä, ruotsi, vieraat kielet (englanti), taide ja luova ilmaisu.
Edellytetään asetuksen mukainen kelpoisuus (14.12.1998/986, Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).
Henkilö voidaan valita määräaikaisesti opettajaksi ilman kelpoisuutta, jos kelpoisia hakijoita ei ole ja osaaminen on muulla tavoin riittävää.
Opetustyötä tarjotaan kaikissa TAI joissakin seuraavista Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen -nimisen tutkinnon osan aineista: äidinkieli, suomi toisena kielenä, ruotsi, englanti, mahdollisesti muu vieras kieli, taide ja luova ilmaisu.
Lähiopetusta annetaan kahdeksassa 5 viikon mittaisessa jaksossa. Lisäksi yhteisten aineiden opettajat pitävät omien opetettavien aineidensa tukityöpajaa 1-2 kertaa viikossa ja ottavat vastaan verkkosuorituksia.
Kielet ja viestintä -aineiden lähiopetusta on koko vuoden aikana noin 450-700 tuntia. Lisäksi muu opetukseen ja sen valmisteluun liittyvä työ, tukityöpajojen ohjaaminen, verkkosuoritusten ohjaus ja arviointi, yhteensä noin 350-800 tuntia vuodessa.
Työtuntien määrä on pieni, jos hakija voi ottaa vain osan kursseista, ja suuri, jos henkilö pystyy ottamaan kaikki tarjotut työt vastaan.
Kokoaikaisen opettajan vuosityöaika on 1500 h, osa-aikaisen 800-1500 h ja tuntiopettajan alle 800 h.
Tehtävässä noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.
www.sivista.fi tyosuhdeasiat tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot

WWW-osoite                             http://www.hmak.com

Yhteystiedot                               Annukka Wiikinkoski, rehtori, annukka.wiikinkoski@hmak.com, puh. 050 465 3240

Yhteystiedot (palkka-asiat)        Kirsi Alenius, talouspäällikkö, kirsi.alenius@hmak.com, puh. 050 468 8807

Työpaikan osoite                       Kornetintie 2, 00380 HELSINKI

Palkkaus                                    työehtosopimuksen mukainen

Työ alkaa                                   03.08.2020

Työaika                                      kokoaikatyö, vuosityöaika 1500 h

Työn kesto                                 6 – 12 kk, lukukausi 03.08.2020 – 24.06.2021

Haku päättyy                             19.07.2020 klo 15:00

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 2.7.2020 13:30:34