ÄIDINKIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJA

Yhteisten tutkinnon osien opetus toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa.  Äidinkieli, suomi toisena kielenä, taide ja luova ilmaisu.

Opetustyötä tarjotaan kaikissa TAI joissakin seuraavista Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen -nimisen tutkinnon osan aineista: äidinkieli, suomi toisena kielenä, taide ja luova ilmaisu. Sopimuksen mukaan mahdollisia opetusaineita ovat myös ruotsi ja englanti.

Edellytetään asetuksen mukainen kelpoisuus (14.12.1998/986, Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).
Henkilö voidaan valita määräaikaisesti opettajaksi ilman kelpoisuutta, jos kelpoisia hakijoita ei ole ja osaaminen on muulla tavoin riittävää.
Lähiopetusta annetaan kahdeksassa 5 viikon mittaisessa jaksossa. Lisäksi yhteisten aineiden opettajat pitävät omien opetettavien aineidensa tukityöpajaa 1-3 kertaa viikossa ja ottavat vastaan verkkosuorituksia.
Kielet ja viestintä -aineiden lähiopetusta on koko vuoden aikana noin 400-500 tuntia. Lisäksi muu opetukseen ja suunnitteluun liittyvä työ, tukityöpajojen ohjaaminen ja verkkosuoritusten vastaanotto, kaikki yhteensä noin 600-750 tuntia vuodessa.

Tuntiopettajan vuosityömäärä on alle 800 h.
Tehtävässä noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.
www.sivista.fi tyosuhdeasiat tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot

WWW-osoite                             http://www.hmak.com

Yhteystiedot                               Annukka Wiikinkoski, rehtori, annukka.wiikinkoski@hmak.com, puh. 050 465 3240

Yhteystiedot (palkka-asiat)        Kirsi Alenius, talouspäällikkö, kirsi.alenius@hmak.com, puh. 050 468 8807

Työpaikan osoite                       Kornetintie 2, 00380 HELSINKI

Palkkaus                                    työehtosopimuksen mukainen

Työ alkaa                                   sopimuksen mukaan, mahd. pian

Työaika                                      tuntityö

Työn kesto                                 aloitus sop. mukaan, lukukausi päättyy 24.06.2021

Haku päättyy                             haku on voimassa edelleen