Haussa apulaisrehtori Helsingin Maalariammattikouluun (hakuaika on päättynyt)

Hakuaika on päättynyt

 

Tehtävä on toistaiseksi, alkaen 1.8.2021 tai sopimuksen mukaan

Etsimme osaamisen johtamisessa ansioitunutta pedagogista kehittäjää apulaisrehtoriksi Helsingin Maalariammattikouluun.

Apulaisrehtorin keskeisiin tehtäviin kuuluu vastata oppilaitoksen koulutus- ja kasvatustyöstä ja sen kehittämisestä sekä osallistua hallintotehtäviin. Hän ohjaa ja tukee opetushenkilöstöä heidän työssään ja toimii heidän lähiesimiehenään. Apulaisrehtorin opetus sijoittuu yhteisten tutkinnon osien opetukseen, hakijan kelpoisuuden mukaisesti. 

Etsimämme henkilö on elinikäisen oppimisen puolestapuhuja ja hänellä on vahva näkemys laissa kuvatusta ammatillisen koulutuksen tarkoituksesta ja tehtävästä.

Hakijalta odotamme esimies- tai johtamiskokemusta sekä opetustyön kokemusta ammatillisessa koulutuksessa. 

Hakijalta edellytämme rehtorin kelpoisuutta opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen ote.

Työehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti  www.sivista.fi . Apulaisrehtori toimii kokonaistyöajassa, jossa noudatetaan soveltuvin osin toimistotyöaikaa, työn erikoisluonne huomioon ottaen. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Hakemuksen tulee olla perillä sähköisesti viimeistään perjantaina 30.4. 2021. Hakemukset osoitetaan Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry:n johtokunnalle ja lähetetään asiamies-rehtorille osoitteeseen annukka.wiikinkoski@hmak.com.

Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.

Tarjoamme sinulle hyvän työympäristön, hyvät henkilöstöedut ja kehittymisen mahdollisuudet sekä mainion työyhteisön!

Katso meistä lisää www.hmak.com .