Avoimet työpaikat: ammatillinen erityisopettaja ja yhteisten tutkinnon osien opettaja

AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJA

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry. (Helsingin Maalariammattikoulu) hakee ammatillista erityisopettajaa (pintakäsittelyala) toistaiseksi täytettävään tehtävään. Edellytämme valittavalta vahvaa ohjausosaamista. Työtehtäviin kuuluvat pienryhmien opetus ja ohjaus, muiden opettajien konsultointi tuen tarpeen tunnistamisessa ja tuen antamisen muodoissa sekä erityisen tuen prosessin omistajuus: vastaat erityisen tuen päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta.

Ammatillinen erityisopettaja palkataan tehtävään 1.1.2021 lähtien toistaiseksi, mikäli Maalariammattikoulun Kannatusyhdistyksen johtokunta niin päättää. Muutoin tehtävä täytetään määräaikaisesti maksimissaan vuoden pituiseksi.

Hakuaika päättyy 16.12.2021, haastatteluja voidaan aloittaa jo hakuajan puitteissa. Viimeiset haastattelut pidetään viikolla 51. Voimme tarpeen mukaan valita tehtävään henkilön, joka sitoutuu hankkimaan ammatillisen erityisopettajan pätevyyden 1.8.2022 mennessä.

Kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta 14.12.1998/986. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986


Eduksi luemme:

 • kokemuksen taideteollisen alan opetuksesta
 • kokemuksen hallinnollisista tehtävistä
 • vahvan osaamisen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohtaamisessa ja motivoinnissa.

Tarjoamme:

 • pienen oppilaitosyhteisön edut
 • kehittämismyönteisen työyhteisön
 • osaavat työkaverit
 • esihenkilön tuen työn eri vaiheissa.

Noudatamme Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Olemme toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa on opiskelijoita noin 260 ja työntekijöitä noin 30. Tarjoamme OKM:n järjestämisluvan mukaisesti koulutusta pintakäsittelyalan ja taideteollisuusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Osaamisalat ovat rakennusmaalaus, lattianpäällystys, sisustus ja restaurointi. Suurin osa opiskelijoista on yli 18-vuotiaita, koulutusalan vaihtajia, ammatinvaihtajia tai lukion käyneitä.

 

Lisätiedot ja hakemukset CV:ineen: elise.nyyssonen@hmak.com

 

YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN OPETTAJA

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry. (Helsingin Maalariammattikoulu) hakee yhteisten tutkinnon osien opettajaa (kielet, matemaattis-luonnontieteelliset aineet tai yhteiskunnalliset aineet) toistaiseksi täytettävään tehtävään. Työtehtäviin kuuluvat oman osaamisen mukainen yhteisten tutkinnon osien opetus, sen suunnittelu ja opiskelijoiden arviointi, yhteisten tutkinnon osien kehittämis- ja koordinointitehtävät sekä opiskelijoiden henkilökohtaistaminen yhteisissä tutkinnon osissa. Tavoitteenamme on löytää osaaja, joka tukee ja ohjaa opiskelijaa löytämään oman polkunsa yhteisten tutkinnon osien osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen.

Opettaja palkataan 1.1.2021 lähtien vakinaiseen tehtävään, mikäli Maalariammattikoulun Kannatusyhdistyksen johtokunta niin päättää. Muutoin toimi täytetään määräaikaisesti maksimissaan vuoden pituiseksi.

Hakuaika päättyy 16.12.2021, haastatteluja voidaan aloittaa jo hakuajan puitteissa. Viimeiset haastattelut pidetään viikolla 51.

Kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta 14.12.1998/986. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986

Eduksi luemme:

 • osaamisen henkilökohtaistamisesta ja ohjaamisesta
 • kokemuksen ammatillisten yhteisten tutkinnon osien opettamisesta ja
 • valmiuden opettaa useampaa kuin yhtä tutkinnon osan osa-aluetta.

Tarjoamme:

 • pienen oppilaitosyhteisön edut
 • kehittämismyönteisen työyhteisön
 • osaavat työkaverit
 • esihenkilön tuen työn eri vaiheissa.

Noudatamme Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Olemme toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa on perustutkinnon opiskelijoita noin 260 ja työntekijöitä noin 30. Tarjoamme OKM:n järjestämisluvan mukaisesti koulutusta pintakäsittelyalan ja taideteollisuusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Osaamisalat ovat rakennusmaalaus, lattianpäällystys, sisustus ja restaurointi. Suurin osa opiskelijoista on yli 18-vuotiaita, koulutusalan vaihtajia, ammatinvaihtajia tai lukion käyneitä.

Lisätiedot ja hakemukset CV:ineen: elise.nyyssonen@hmak.com