Etsimme yhteiskunnallisten aineiden tuntiopettajaa!

Määräaikainen sijaisuus on ajalla 1.3.-24.6.2021

Työtunteja tällä ajalla kertyy vähintään 296.

Tiedustelut: rehtori Annukka Wiikinkoski, annukka.wiikinkoski@hmak.com, 0504653240

 

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry. (Helsingin Maalariammattikoulu) menetti hyvän opettajan sisäministeriölle ja hakee nyt lukuvuoden loppuun asti 1.3.-24.6. määräaikaista yhteiskunnallisten aineiden tuntiopettajaa jatkamaan hänen työtään.

Haettava opettaja opettaa kevään aikana perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien yhteiskunnallisia aineita, mm. Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminenTyöelämässä toimiminen -kursseja . Näitä kursseja järjestetään lähi- tai etäopetuksena, vallitsevien terveysturvallisuusohjeiden mukaan. Lisäksi työtä on itsenäisten verkkosuorittajien ohjaamisessa ja suoritusten arvioinnissa. Näitä kursseja ovat edellisten lisäksi mm. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ja Kestävän kehityksen edistäminen.

Opetusta kursseilla kertyy kevään mittaan noin 100 tuntia ja siihen liittyvää suunnittelu- ja valmistelutyötä noin 50 tuntia. Lisäksi verkko-opetusta kertyy noin 10 tuntia viikossa. Työtunteja kertyy tänä aikana vähintään 296.  Työpäiviä on jäljellä 73 ja työviikkoja 15. Vapaajaksoja ovat viikko 13 ja 19 (ei opetusta).

Noudatamme Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Tuntipalkka on 16,09 – 29,90 euroa riippuen opettajan koulutuksesta, työkokemuksesta ja pedagogisesta kelpoisuudesta. Huomaa, että palkka maksetaan kaikista työtunneista, ei vain pidetyistä opetustunneista.

Olemme yksityinen toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa on opiskelijoita noin 260 ja työntekijöitä noin 30. Tarjoamme OKM:n järjestämisluvan mukaisesti koulutusta pintakäsittelyalan ja taideteollisuusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Osaamisalat ovat rakennusmaalaus, lattianpäällystys, sisustus ja restaurointi. Suurin osa opiskelijoista on yli 18-vuotiaita, koulutusalan vaihtajia, ammatinvaihtajia tai lukion käyneitä.

Tarjoamme opettajan käyttöön mm. kannettavan tietokoneen ja puhelimen. Opettaja saa lisäksi tarvitessaan opastuksen etätyövälineisiin. Toimimme Google Education -ympäristössä ja verkko-opetusalustamme on Classroom, opiskelijahallintajärjestelmä on Wilma. Opettajalle on tarjolla myös valmista opetusmateriaalia, jota muut opettajat näissä aineissa ovat jakaneet toistensa käyttöön.

Helsingin Maalariammattikoulu Youtubessa