Avoimet työpaikat lukuvuodelle 2022

Haemme yhtä vakinaista ammatillista opettajaa ja yhtä määräaikaista ammatillista opettajaa aloittamaan kesän lopussa 2022. Lisätiedot apulaisrehtori Elise Nyyssöseltä (elise.nyyssonen@hmak.com, 050 4110 110) tai rehtorilta Annukka Wiikinkoskelta (annukka.wiikinkoski@hmak.com, 050 465 3240).

AMMATILLINEN OPETTAJA (1 VAKINAISTA, 1 MÄÄRÄAIKAINEN) syyslukukaudesta 2022

Osaavan opettajamme työtehtävien vaihtuessa Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry. (Helsingin Maalariammattikoulu) hakee yhtä (1) vahvaa ohjausosaamista omaavaa ammatillista opettajaa (pintakäsittelyala tai taideteollinen ala: restaurointi, sisustus) toistaiseksi täytettävään tehtävään. Lisäksi avoinna on yksi (1) määräaikainen ammatillisen opettajan tehtävä pintakäsittelyalalla. Määräaikaisuuden peruste on ohjauksen lisääntynyt tarve koronapandemian myötä.  Työtehtäviin kuuluvat ammatillisten aineiden opetus ja ohjaus ja vastuuopettajana toimiminen sekä muut valittavien opettajien kanssa yhdessä suunniteltavat vastuutehtävät sekä muut rehtorin ja apulaisrehtorin määräämät tehtävät.

Ammatilliset opettajat (1 kpl) palkataan tehtävään 25.7.2022 lähtien toistaiseksi. Määräaikainen työsopimus (1 kpl) solmitaan lukuvuodeksi 2022-2023.

Hakuaika päättyy 31.3.2022 , haastatteluja voidaan aloittaa jo hakuajan puitteissa. 

Kelpoisuusvaatimukset löytyvät asetuksesta 14.12.1998/986. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986 


Eduksi luemme:

  • tuoreen (2018 jälkeen) kokemuksen taideteollisen tai pintakäsittelyalan opetuksesta
  • nykyaikaisen näkemyksen työelämässä oppimisesta (esim. parasta-mallien tuntemuksen)
  • ohjauksellisen, opiskelijaa palvelevan ajatusmaailman
  • vahvan pedagogisen osaamisen

Tarjoamme:

  • pienen oppilaitosyhteisön edut
  • kehittämismyönteisen työyhteisön
  • osaavat työkaverit
  • esihenkilön ja kollegoiden tuen työn eri vaiheissa.

Noudatamme Yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Olemme toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa on perustutkinnon opiskelijoita noin 260 ja työntekijöitä noin 30. Tarjoamme OKM:n järjestämisluvan mukaisesti koulutusta pintakäsittelyalan ja taideteollisuusalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Perustutkinnon osaamisalat ovat rakennusmaalaus, lattianpäällystys, sisustus ja restaurointi. Suurin osa opiskelijoista on yli 18-vuotiaita, koulutusalan vaihtajia, ammatinvaihtajia tai lukion käyneitä.