AMMATILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA

Opetus toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa, pintakäsittelyalalla, pääasiassa rakennusmaalauksen osaamisalalla. Kyseessä on lukuvuoden mittainen sijaisuus.
Edellytetään asetuksen mukainen kelpoisuus (14.12.1998/986, Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista).
Henkilö voidaan valita määräaikaisesti opettajaksi ilman kelpoisuutta, jos kelpoisia hakijoita ei ole ja osaaminen on muulla tavoin riittävää.
Lähiopetusta annetaan kahdeksassa 5 viikon mittaisessa jaksossa.
Sovellettava työehtosopimus on Yksityisen opetusalan työehtosopimus.
www.sivista.fi tyosuhdeasiat tyoehtosopimukset-ja-palkkataulukot

WWW-osoite                             http://www.hmak.com

Yhteystiedot                               Annukka Wiikinkoski, rehtori, annukka.wiikinkoski@hmak.com, puh. 050 465 3240

Yhteystiedot (palkka-asiat)        Kirsi Alenius, talouspäällikkö, kirsi.alenius@hmak.com, puh. 050 468 8807

Työpaikan osoite                       Kornetintie 2, 00380 HELSINKI

Palkkaus                                    työehtosopimuksen mukainen

Työ alkaa                                   03.08.2020

Työaika                                      kokoaikatyö, vuosityöaika 1500 h

Työn kesto                                 6 – 12 kk, lukukausi 03.08.2020 – 24.06.2021

Haku päättyy                             19.07.2020 klo 15:00

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 3.7.2020 10:22:27