Työelämälle

Arjen kumppanuutta

Onko sinulla tai yritykselläsi projekti tai työelämässä oppimisen paikka pintakäsittelyalan tai taideteollisen alan opiskelijalle?

Etsimme pieniä ja isoja oppimisen paikkoja.

Voit tarjota yhteistyötä aina kokonaisen taloyhtiön remonttimaalauksesta tai ovea opiskelijan restauroitavaksi.

Ota yhteyttä opettaja Mikael Vihersolaan tai Kanslian sähköpostiin (kanslia@hmak.com). 

Mikäli olet jo työelämäkumppanimme, voit tutustua työelämässä oppimiseen Ohjaan.fi-sivustolla.

Työelämäpalaute

Lue lisää työelämäpalautteesta OPH:n tiedotteesta.

Työelämässä oppiminen koulutus- tai oppisopimuksella

Työelämässä oppiminen on alan työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta. Se on aina tavoitteellista ja ohjattua. Opiskelijalla on työelämässä oppimisen jaksoillaan nimetty vastuullinen työpaikkaohjaaja. Opiskelija on työelämässä oppimisen aikana koulutus- tai oppisopimuksella.

Opettaja varmistaa, että työelämässä oppimisen ja osaamisen osoittamisen paikkana toimiva yritys soveltuu koulutuksen tarpeisiin. Työpaikan soveltuvuus näyttöympäristöksi arvioidaan yhdessä työpaikan edustajan kanssa. Samalla varmistetaan, että työympäristö, työtehtävät, työvälineet ja työskentelytavat soveltuvat tutkinnon suorittamiseen. Työelämässä oppimisen yrityskumppani on toiminut alalla vähintään edellisen kalenterivuoden, jotta lakisäänteinen toiminta voidaan osoittaa. Tämän tarkistamisen tekee tutkinnon osan opettaja.

Työelämässä oppimisen tarkoituksena on, että opiskelija oppii osan tutkinnon perusteiden kuvaamista ammattitaitovaatimuksista aidossa työympäristössä.

Koulutussopimus

Koulutussopimus on työpaikalla tapahtuvan oppimisen sopimus. Se tarkoittaa samaa kuin työssäoppimisen sopimus tai työharjoittelu aiemmin. Työpaikalla tapahtuva oppiminen suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on osa opintoja.

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa. Se voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti. Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. Opiskelija saa muita opintososiaalisia etuja. Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta. Koulutussopimus suunnitellaan tutkinnon osan tai pienempi osa kerrallaan, taikka osia useammasta tutkinnon osasta. Usein opiskelija suorittaa koulutussopimuksen päätteeksi työpaikalla näytön. Työpaikkaohjaaja ja opettaja arvioivat opiskelijan näytön.

Oppisopimus
 

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työtehtävissä toteuttavaa opiskelua, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisen ympäristöissä (esim. koulun lähiopetuspäivinä tai verkko-opiskeluna). Opiskelija, työnantaja ja koulu sopivat yhdessä tutkinnon opiskeltavat sisällöt ja aikataulutuksen.

Opiskelija on oppisopimuksessa työntekijä. Hän on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelijalle maksetaan vähintään alan TES:n mukaista palkkaa. Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulutuskorvausta.

Oppisopimuksessa sovitaan hankittavan osaamisen osalta keskeiset työtehtävät, jotka edistävät tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista. Oppisopimus voidaan solmia koko opintojen ajaksi, taikka lyhyemmäksikin ajaksi, kuten kesäksi (kesäoppisopimus) tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi. Usein oppisopimuksessa opiskelija tekee näytön tai useampia näyttöjä.