Perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Maalarin opinnoissa opit maalaamaan ja toimimaan korjaus- ja uudisrakennustyömailla. Opit perusteet tapetoinnista, tasoitetöistä ja ruiskumaalauksesta. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi rakenteiden korjausta, mukailumaalausta, lattianpäällystämistä ja puupintojen käsittelyä.

Hyvä maalari on kärsivällinen ja hänellä on hyvät motoriset taidot. Tärkein ominaisuus on kuitenkin halu oppia jatkuvasti uutta ja olla kiinnostunut alasta. Maalariopettaja Reijan mielestä maalarin työssä parasta on se, että joka päivä näkee työnsä tuloksen.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Meiltä valmistunut maalari on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Lue lisää

Lattianpäällystäjän opinnoissa opit tekemään lattianpäällystyksen esityöt sekä asentamaan erilaisia lattianpäällysteitä kuten mattoja ja laminaatteja. Opit käyttämään erilaisia välineitä sekä arvioimaan ja laskemaan materiaalien riittävyyttä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi märkätilojen laatoitusta, tapetointia, panelointia ja maalaustöitä. 

Lattianpäällystäjä tarvitsee hyvää fyysistä kuntoa, pitkäjännitteisyyttä ja tietysti kiinnostusta alaa kohtaan. Työmailla toimitaan yhteistyössä eri alojen ammattilaisten kanssa, joten yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat myös tärkeitä. Lattianpäällyystyksen opettajamme Jouni pitää erityisesti pienten työkohteiden vaihtelevuudesta, jolloin pääsee käyttämään monenlaisia materiaaleja ja tapaamaan eri ihmisiä.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.
 
Meiltä valmistunut lattianpäällystäjä on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Lue lisää

Lisätietoa koulutuksesta ePerusteissa

Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinnossa opit sisustajan tai restauroijan perustyötehtävät niin, että voit siirtyä työskentelemään alalle. Helsingin Maalariammattikoulusta saat eväät työelämässä toimimiseen ja kädentaitojen kehittymiseen osaavilta opettajilta ja työelämän yhteistyökumppaneilta kestävästi tulevaisuuteen nojaten.

Restaurointialan osaamisalan suorittanut artesaani osaa dokumentoida ja restauroida kohteita yhteistyössä muiden alan työntekijöiden kanssa. Hän voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä alan mukaisissa restaurointitehtävissä, asiakaspalvelussa sekä myyntityössä.

Restaurointialan osaamisalan suorittanut artesaani työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen restauroida kohteita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä suunnitella omaa työtä, oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Sisustusalan osaamisalan suorittanut artesaani osaa suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia asiakkaille. Työtä tehdään tiimeissä, joissa tekijät ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin. Sisustusalan osaamisalan suorittanut henkilö on usein moniosaaja. Hän voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Sisustusalan osaamisalan suorittanut artesaani työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan.

Taideteollisuusalalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Lisätietoa koulutuksesta ePerusteissa

Ammatillinen perustutkinto?

Ammatillinen perustutkinto on toisen asteen tutkinto. Sen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet työelämään ja jatko-opintokelpoisuuden.

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opiskelu etenee. Aiemmat tutkinnot ja osaaminen huomioidaan HOKS:ia laadittaessa. Opiskelu kestää keskimäärin 2-3 vuotta.

Näytöt?

Ammatillisessa perustutkinnossa osaaminen osoitetaan näytöillä. Näytöt ovat työelämässä tai oppilaitoksessa tapahtuvia käytännön työtehtäviä. Näyttöjä arvioi koulun ja työelämän edustaja. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen olet valmis työelämään. Opiskelijamme työllistyvät muun muassa maalaus-, lattianpäällystys ja rakennusalan yrityksiin käytännön työtehtäviin ja rakennusalan kaupan tehtäviin. Osa palaa joidenkin työvuosien jälkeen suorittamaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakeutua myös korkea-asteen opintoihin. Korkea-asteella voi suuntautua esimerkiksi rakennusalan insinööriksi tai tuotekehityksen tehtäviin.

Miten haetaan

Voit hakea meille jatkuvassa haussa tai keväisin yhteishaussa.

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on keväällä 2023. Yhteishaku on Opintopolussa.

Jatkuva haku

Voit hakea opiskelupaikkaa HMAK:n omalla hakulomakkeella, jatkuvan haun kautta.