Perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Maalarin opinnoissa opit maalaamaan ja toimimaan korjaus- ja uudisrakennustyömailla. Opit perusteet tapetoinnista, tasoitetöistä ja ruiskumaalauksesta. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi rakenteiden korjausta, mukailumaalausta, lattianpäällystämistä ja puupintojen käsittelyä. Meiltä valmistunut maalari on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Lue lisää

Lattianpäällystäjän opinnoissa opit tekemään lattianpäällystyksen esityöt sekä asentamaan erilaisia lattianpäällysteitä kuten mattoja ja laminaatteja. Opit käyttämään erilaisia välineitä sekä arvioimaan ja laskemaan materiaalien riittävyyttä. Valinnaisista tutkinnon osista riippuen voit oppia esimerkiksi märkätilojen laatoitusta, tapetointia, panelointia ja maalaustöitä. Meiltä valmistunut lattianpäällystäjä on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Lue lisää

Lisätietoa koulutuksesta ePerusteissa

Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto

Sisustusalan opinnoissa opit monipuolisia rakennusalan töitä ja niiden soveltamista sisustusalaan. Opit perusteet muun muassa maalaamisesta, tapetoinnista, tasoitetöistä, verhoilusta ja kalusteiden asentamisesta. Valinnaisten tutkinnon osien sisällöistä riippuen voit oppia esimerkiksi märkätilojen laatoitusta, koristemaalausta, restaurointia ja lattianpäällystystöitä. Meiltä valmistunut artesaani on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Lue lisää

Restaurointialan opinnoissa opit perusteet pintakäsittelystä ja käytännön restauroinnista rakennusalalla. Opit tuntemaan muun muassa rakennustyylejä, kulttuuriperintöä ja rakennustekniikkaa. Valinnaisten tutkinnon osien sisällöistä riippuen voit oppia esimerkiksi mukailumaalausta, koristemaalausta, verhoilua ja lattianpäällystystöitä. Meiltä valmistunut artesaani on saanut asiantuntevaa opetusta ja on työelämässä arvostettu.

Perustutkinnon suorittaminen kestää peruskoulupohjaisella opiskelijalla noin kolme vuotta ja lukio- tai ammattikoulupohjaisella opiskelijalla noin kaksi vuotta. Opiskeluajan tarkka pituus on yksilöllistä ja riippuu aiemmasta osaamisesta.

Lue lisää

Lisätietoa koulutuksesta ePerusteissa

Ammatillinen perustutkinto?

Ammatillinen perustutkinto on toisen asteen tutkinto. Sen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Ammatillinen perustutkinto antaa valmiudet työelämään ja jatko-opintokelpoisuuden.

Ammatillisessa perustutkinnossa opiskellaan ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opiskelu etenee. Aiemmat tutkinnot ja osaaminen huomioidaan HOKS:ia laadittaessa. Opiskelu kestää keskimäärin 2-3 vuotta.

Näytöt?

Ammatillisessa perustutkinnossa osaaminen osoitetaan näytöillä. Näytöt ovat työelämässä tai oppilaitoksessa tapahtuvia käytännön työtehtäviä. Näyttöjä arvioi koulun ja työelämän edustaja. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittamisen jälkeen olet valmis työelämään. Opiskelijamme työllistyvät muun muassa maalaus-, lattianpäällystys ja rakennusalan yrityksiin käytännön työtehtäviin ja rakennusalan kaupan tehtäviin. Osa palaa joidenkin työvuosien jälkeen suorittamaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on mahdollisuus hakeutua myös korkea-asteen opintoihin. Korkea-asteella voi suuntautua esimerkiksi rakennusalan insinööriksi tai tuotekehityksen tehtäviin.

Miten haetaan

Voit hakea meille jatkuvassa haussa tai keväisin yhteishaussa.

Yhteishaku

Kevään 2020 yhteishaun hakuaika Opintopolku.fi-palvelussa on 18.2.-10.3.2020.

Jatkuva haku

Jos hakeminen Opintopolku.fi -palvelun kautta ei onnistu tai ajankohta ei sinulle sovi, voit hakea opiskelupaikkaa HMAK:n omalla hakulomakkeella, jatkuvan haun kautta.