Hakijalle

Haku perustutkintoihin

Haku perustutkintoihin

Perustutkintoihin voi hakea kuka tahansa alasta kiinnostunut. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvita.

Lähtötasovaatimuksena on vähintään peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suomen kielen yleinen taso on hyvä olla Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisella tasolla A2.2.

Toisen asteen yhteishaku on kerran vuodessa järjestettävä valtakunnallinen haku toisen asteen oppilaitoksiin.

Seuraava yhteishaku on keväällä 2022.

Voit hakea yhteishaussa, jos

  • olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (peruskoulupohjainen koulutus)
  • olet suorittanut lukion Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (lukiopohjainen koulutus).

Et voi hakea yhteishaussa, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Voit kuitenkin hakea jatkuvassa haussa.

Lisätietoa Opintopolussa

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa perustutkinnon suorittamisesta kiinnostunut.

Hakemuksia voi täyttää ympäri vuoden.

Tällä hetkellä jatkuvassa haussa voi hakea (tieto päivitetty 25.10.2021)

  • koulun vaihdosta kiinnostunut henkilö
    (samaa alaa toisessa koulussa opiskeleva)
  • olemassa oleviin ryhmiin, sopivan paikan olemassaolo tarkistetaan hakijakohtaisesti
    (niille joilla on paljon alan työkokemusta tai keskeneräinen tutkinto alalta)
  • syksyn 2022 uusiin alkaviin ryhmiin

Hakulomakkeen löydät tästä.

Katso alla hakuprosessista lisätietoa.

Yhteishaku

Yhteishaussa hakulomake täytetään Opintopolussa.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä sähköpostilla.

Seuraava yhteishaku on keväällä 2022. Pääsykokeesta tiedotetaan myöhemmin. 

Vuonna 2021 kaikki hakijat osallistuivat etäpääsykokeeseen.

Pääsykokeessa oli kaksi osaa:

1) Etäpääsykoetehtävät (40 % pisteistä)

Tehtävät sisältävät alaan liittyvää matemaattista ja tilallista hahmotusta vaativat tehtävät, omien kädentaitojen esittelyä ja motivaation kuvaamista.

2) Henkilökohtainen haastattelu (60 % pisteistä)

Haastattelun tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja ymmärrystä opintoalasta.

 
Jatkuva haku

Hakulomake täytetään täällä.

Uusiin ryhmiin hakevat kutsutaan valintakokeeseen. 

Keväällä 2021 valintakoe oli samanlainen kuin yhteishaussa hakevilla.

Valintakokeita järjestetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikille samaan aloitusryhmään hakeville ilmoitetaan tulos samaan aikaan riippumatta valintakokeen ajankohdasta.

Tiedot seuraavista uusista ryhmistä ja hakuaikataulusta löydät täältä.

Mikäli hakijalla on edellytykset aloittaa opiskelu olemassa olevassa ryhmässä (esim. siirtohakija toisesta koulusta, laaja alan työkokemus), hänet kutsutaan haastatteluun. Edellytykset arvioidaan hakemuksen tietojen perusteella, joten sen huolellinen täyttäminen on tärkeää.

Haastattelussa varmistetaan onko opiskelun aloitus mahdollinen. Tarvittaessa hakija ohjataan hakemaan seuraavaan uuteen ryhmään pääsykokeen kautta.

Uudet ryhmät

Uusia ryhmiä alkaa lukukausien vaihteessa, kaksi kertaa vuodessa.

Seuraavat uudet paikat vapautuvat 20.12.2021.

Syyslukausien alussa alkaviin ryhmiin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Kevätlukukausien alussa alkaviin ryhmiin (orientaatio jo joulukuussa) voi hakea vain jatkuvassa haussa.

Vanhat ryhmät
Lue tästä ajankohtainen tilanne osaamisaloittain

Jatkuvassa haussa voi hakea myös jo alkaneisiin ryhmiin. Ryhmiin pääsy riippuu hakijan taustasta ja vapaiden paikkojen määrästä.

Vanhoihin ryhmiin pääsy vaatii joko aiempia alan opintoja (esim. osatutkinto) tai alan työkokemusta Suomessa. Poikkeuksena uusien ryhmien mahdollisesti vapautuvat peruutuspaikat lukukauden ensimmäisten viikkojen aikana.

Vanhojen ryhmien mahdollisille vapaille paikoille voidaan hyväksyä heti sopivan hakijan löytyessä. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voivat hakea suorittamaan alalla jo työskentelevät. Tutkinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Hakijalla tulee olla alan työpaikka.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakulomake täytetään täällä.

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.