Hakijalle

Haku perustutkintoihin

Haku perustutkintoihin

Perustutkintoihin voi hakea kuka tahansa alasta kiinnostunut. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvita.

Lähtötasovaatimuksena on vähintään peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Pintakäsittelyalan opinnoissa vaaditaan vähintään A2.2 tasoista suomen kielen taitoa ja taideteollisuusalan opinnoissa B1.1.
eurooppalaisen kielitaidon viitekehys

 

Yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Hakuaika on 20.2.-19.3.2024 ja haku tehdään uudessa Opintopolku -sivustolla.  

Tästä pääset suoraan:

taideteollisuusalan hakulomakeelle

pintakäsittelyalan hakulomakkeelle

 

Hakemista peruskoulun jälkeiseen koulutukseen on helpotettu kokoamalla valtakunnalliset haut yhdeksi yhteishauksi. Kevään perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa ovat mukana ammatillinen perustutkintokoulutus, lukiokoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) sekä kansanopistoissa järjestettävä oppivelvollisille suunnattu koulutus (Opistovuosi oppivelvollisille).

Huoltaja! Tutustu huoltajan muistilistaan.

 

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa perustutkinnon suorittamisesta kiinnostunut.

Hakemuksia voi täyttää ympäri vuoden.
Kaikki hakemukset käsitellään.

Yleisen hakulomakkeen löydät tästä.

Suoraan hakulomakkeille pääset seuraavista linkeistä:

taideteollisuusala perustutkinto

pintakäsittelyalan perustutkinto

 

Katso alla hakuprosessista lisätietoa.

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on keväällä 2024. Mahdollisesta pääsykokeesta tiedotetaan myöhemmin.  

Jatkuva haku

Hakulomake täytetään täällä.
Olemme hakijoihin yhteydessä sähköpostitse, hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli hakijalla on edellytykset aloittaa opiskelu olemassa olevassa koulutuksessa (esim. siirtohakija toisesta koulusta tai työkokemus), hänet kutsutaan haastatteluun. Edellytykset arvioidaan hakemuksen tietojen perusteella, joten sen huolellinen täyttäminen on tärkeää.

Hakijat kutsutaan kielikokeeseen mikäli mikään alla olevista ehdoista ei täyty:
– Hakijan äidinkieli on suomi.
– Hakija on suorittanut hyväksytysti yleisen oppimäärän yhdeksän vuotisessa suomalaisessa peruskoulussa.
– Hakijalla on alle kolme (3) kuukautta vanha Yki-testi todistus suomen kielen taitotasosta A2.2 (pintakäsittely) tai B1.1 (taideteollisuus).

Uudet koulutukset

Uusia koulutuksia alkaa yleensä noin neljä kertaa vuodessa.

Syyslukauden alussa alkaviin koulutuksiin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Syyslukukausi alkaa heinäkuun lopussa.

Kevätlukukauden alussa alkaviin koulutuksiin voi hakea vain jatkuvassa haussa.

 

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voivat hakea suorittamaan alalla jo työskentelevät. Tutkinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Hakijalla tulee olla alan työpaikka.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakulomake täytetään täällä.

Tästä pääset suoraan hakemuslomakkeille:

taideteollisuusalan ammattitutkinto

pintakäsittelyalan ammattitutkinto

taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto

pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.