Hakijalle

Haku perustutkintoihin

Haku perustutkintoihin

Perustutkintoihin voi hakea kuka tahansa alasta kiinnostunut. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvita.

Lähtötasovaatimuksena on vähintään peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suomen kielen yleinen taso on hyvä olla Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisella tasolla A2.2.

Toisen asteen yhteishaku on kerran vuodessa järjestettävä valtakunnallinen haku toisen asteen oppilaitoksiin.

Yhteishaku järjestetään keväisin. Aikataulut ja hakuohjeet löytyvät Opintopolusta.

Voit hakea yhteishaussa, jos

  • olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (peruskoulupohjainen koulutus)
  • olet suorittanut lukion Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (lukiopohjainen koulutus).

Et voi hakea yhteishaussa, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Voit kuitenkin hakea jatkuvassa haussa.

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa perustutkinnon suorittamisesta kiinnostunut.

Hakemuksia voi täyttää ympäri vuoden. 

Yhteishaku

Yhteishaussa hakulomake täytetään Opintopolussa.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä sähköpostilla. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

Kevään 2021 valintakokeen muotoa ja järjestämistapaa ei ole vielä päätetty.

Päätökset valinnasta julkaistaan opintopolussa.

Jatkuva haku

Hakulomake täytetään täällä.

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.

8.11.2020 mennessä hakeneet

Kaikki hakijat on kutsuttu haastatteluun. Ne hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan myös kirjalliseen osioon riittävän kielitaidon varmistamiseksi. Haastattelukutsu ja ohjeet ajan varaamiseksi on lähetetty hakijalle sähköpostilla.

Haastatteluaika pitää varata perjantaihin 13.11.2020 klo 14:30 mennessä.

Haastattelutilaisuudessa kerrotaan milloin valintapäätös annetaan.

9.11.2020 alkaen hakevat

Uusiin ryhmiin hakevat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeita järjestetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikille samaan aloitusryhmään hakeville ilmoitetaan tulos samaan aikaan riippumatta valintakokeen ajankohdasta.

Mikäli hakijalla on edellytykset aloittaa opiskelu olemassa olevassa ryhmässä (esim. siirtohakija toisesta koulusta, laaja alan työkokemus), hänet kutsutaan haastatteluun. Edellytykset arvioidaan hakemuksen tietojen perusteella, joten sen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Haastattelussa varmistetaan onko opiskelun aloitus mahdollinen. Tarvittaessa hakija ohjataan osallistumaan valintakokeeseen. 

Uudet ryhmät

Uusia ryhmiä alkaa lukukausien vaihteessa, kaksi kertaa vuodessa. Kesällä alkaviin ryhmiin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Talvella alkaviin ryhmiin voi hakea vain jatkuvassa haussa.

Vanhat ryhmät
Lue tästä ajankohtainen tilanne osaamisaloittain

Jatkuvassa haussa voi hakea myös jo alkaneisiin ryhmiin. Ryhmiin pääsy riippuu hakijan taustasta ja vapaiden paikkojen määrästä.

Vanhoihin ryhmiin pääsy vaatii joko aiempia alan opintoja (esim. osatutkinto) tai alan työkokemusta Suomessa. Poikkeuksena uusien ryhmien mahdollisesti vapautuvat peruutuspaikat lukukauden ensimmäisten viikkojen aikana.

Vanhojen ryhmien mahdollisille vapaille paikoille voidaan hyväksyä heti sopivan hakijan löytyessä. 

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voivat hakea suorittamaan alalla jo työskentelevät. Tutkinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Hakijalla tulee olla alan työpaikka.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakulomake täytetään täällä.

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.