Hakijalle

Haku perustutkintoihin

Haku perustutkintoihin

Perustutkintoihin voi hakea kuka tahansa alasta kiinnostunut. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvita.

Lähtötasovaatimuksena on vähintään peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suomen kielen yleinen taso on hyvä olla Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisella tasolla A2.2.

Toisen asteen yhteishaku on kerran vuodessa järjestettävä valtakunnallinen haku toisen asteen oppilaitoksiin.

Kevään 2021 yhteishaku on päättynyt. Seuraava yhteishaku on keväällä 2022.

Voit hakea yhteishaussa, jos

  • olet suorittanut peruskoulun Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (peruskoulupohjainen koulutus)
  • olet suorittanut lukion Suomessa tai vastaavan koulutuksen ulkomailla (lukiopohjainen koulutus).

Et voi hakea yhteishaussa, jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Voit kuitenkin hakea jatkuvassa haussa.

Lisätietoa Opintopolussa

Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa perustutkinnon suorittamisesta kiinnostunut.

Hakemuksia voi täyttää ympäri vuoden.

Tällä hetkellä jatkuvassa haussa voi hakea (tieto päivitetty 10.5.2021)

  •  peruutuspaikoille syyslukukaudella 2021 alkaviin ryhmiin (varsinainen haku on päättynyt, peruutuspaikkoja saattaa vapautua elokuussa 2021)

  • koulun vaihdosta kiinnostunut henkilö (samaa alaa toisessa koulussa opiskeleva)

  • olemassa oleviin ryhmiin (niille joilla on paljon alan työkokemusta tai keskeneräinen tutkinto alalta)

 

Hakulomakkeen löydät tästä.

Katso alla hakuprosessista lisätietoa.

Yhteishaku

Yhteishaussa hakulomake täytetään Opintopolussa.

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä sähköpostilla. 

Vuonna 2021 kaikki hakijat osallistuvat etäpääsykokeeseen.

Pääsykokeessa on kaksi osaa:

1) Etäpääsykoetehtävät (40 % pisteistä)

Tehtävät sisältävät alaan liittyvää matemaattista ja tilallista hahmotusta vaativat tehtävät, omien kädentaitojen esittelyä ja motivaation kuvaamista.

2) Henkilökohtainen haastattelu (60 % pisteistä)

Haastattelun tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja ymmärrystä opintoalasta.

 

Päätökset yhteishaun valinnoista julkaistaan opintopolussa aikaisintaan 17.6.2021.

 
Jatkuva haku

Hakulomake täytetään täällä.

Uusiin ryhmiin hakevat kutsutaan valintakokeeseen. Keväällä 2021 valintakoe on samanlainen kuin yhteishaussa hakevilla.

 Valintakokeita järjestetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikille samaan aloitusryhmään hakeville ilmoitetaan tulos samaan aikaan riippumatta valintakokeen ajankohdasta.

Tiedot seuraavista uusista ryhmistä ja hakuaikataulusta löydät täältä.

Mikäli hakijalla on edellytykset aloittaa opiskelu olemassa olevassa ryhmässä (esim. siirtohakija toisesta koulusta, laaja alan työkokemus), hänet kutsutaan haastatteluun. Edellytykset arvioidaan hakemuksen tietojen perusteella, joten sen huolellinen täyttäminen on tärkeää.

Haastattelussa varmistetaan onko opiskelun aloitus mahdollinen. Tarvittaessa hakija ohjataan hakemaan seuraavaan uuteen ryhmään pääsykokeen kautta.

Uudet ryhmät

Uusia ryhmiä alkaa lukukausien vaihteessa, kaksi kertaa vuodessa.

Seuraavat uudet ryhmät alkavat 26.7.2021.

Kesällä alkaviin ryhmiin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Talvella alkaviin ryhmiin voi hakea vain jatkuvassa haussa.

Vanhat ryhmät
Lue tästä ajankohtainen tilanne osaamisaloittain

Jatkuvassa haussa voi hakea myös jo alkaneisiin ryhmiin. Ryhmiin pääsy riippuu hakijan taustasta ja vapaiden paikkojen määrästä.

Vanhoihin ryhmiin pääsy vaatii joko aiempia alan opintoja (esim. osatutkinto) tai alan työkokemusta Suomessa. Poikkeuksena uusien ryhmien mahdollisesti vapautuvat peruutuspaikat lukukauden ensimmäisten viikkojen aikana.

Vanhojen ryhmien mahdollisille vapaille paikoille voidaan hyväksyä heti sopivan hakijan löytyessä. 

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voivat hakea suorittamaan alalla jo työskentelevät. Tutkinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Hakijalla tulee olla alan työpaikka.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakulomake täytetään täällä.

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.