Hakijalle

Haku perustutkintoihin

Haku perustutkintoihin

Perustutkintoihin voi hakea kuka tahansa alasta kiinnostunut. Aiempaa kokemusta alalta ei tarvita.

Lähtötasovaatimuksena on vähintään peruskoulu tai vastaavat tiedot ja taidot.

Suomen kielen yleinen taso on hyvä olla eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen mukaisella tasolla A2.2.


Yhteishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole perusopetuksen jälkeen suorittaneet ammatillista tutkintoa, lukion oppimäärää tai korkeakoulututkintoa.

Hakuaika on 22.2.-22.3.2022 ja haku tehdään uudessa Opintopolku -sivustolla. 

Hakemista peruskoulun jälkeiseen koulutukseen on helpotettu kokoamalla valtakunnalliset haut yhdeksi yhteishauksi. Kevään 2022 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaussa ovat mukana ammatillinen perustutkintokoulutus, lukiokoulutus, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) sekä kansanopistoissa järjestettävä oppivelvollisille suunnattu koulutus (Opistovuosi oppivelvollisille).

Huoltaja! Tutustu huoltajan muistilistaan.


Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa perustutkinnon suorittamisesta kiinnostunut.

Hakemuksia voi täyttää ympäri vuoden.

Tällä hetkellä jatkuvassa haussa voi hakea (tieto päivitetty 3.1.2022)

  • koulun vaihdosta kiinnostunut henkilö
    (samaa alaa toisessa koulussa opiskeleva)
  • olemassa oleviin koulutuksiin, sopivan paikan olemassaolo tarkistetaan hakijakohtaisesti haastattelussa
  • syksyn 2022 uusiin alkaviin koulutuksiin

Hakulomakkeen löydät tästä.

Katso alla hakuprosessista lisätietoa.

Yhteishaku

Yhteishaussa hakulomake täytetään Opintopolku -sivustolla. Hakulomake täytetään yhteishaussa täällä.  

Olemme kaikkiin hakijoihin yhteydessä sähköpostilla.

Seuraava yhteishaku on 22.2 – 22.3.2022. Pääsykokeesta tiedotetaan myöhemmin.  

Jatkuva haku

Hakulomake täytetään täällä.

Uusiin koulutuksiin hakevat kutsutaan valintakokeeseen. 

Keväällä 2021 valintakoe oli samanlainen kuin yhteishaussa hakevilla.

Valintakokeita järjestetään lukukausittain tarpeen mukaan. Kaikille samaan koulutukseen hakeville ilmoitetaan tulos samaan aikaan riippumatta valintakokeen ajankohdasta.

Tiedot seuraavista uusista koulutuksista ja hakuaikataulusta löydät täältä.

Mikäli hakijalla on edellytykset aloittaa opiskelu olemassa olevassa koulutuksessa (esim. siirtohakija toisesta koulusta tai työkokemus), hänet kutsutaan haastatteluun. Edellytykset arvioidaan hakemuksen tietojen perusteella, joten sen huolellinen täyttäminen on tärkeää.

Haastattelussa varmistetaan onko opiskelun aloitus mahdollinen. Tarvittaessa hakija ohjataan hakemaan seuraavaan uuteen koulutukseen pääsykokeen kautta.


Valintakokeet 2022

Kaikki yhteishaun ja samaan aikaan hakevat jatkuvan haun hakijat kutsutaan kaksiosaisiin valintakokeisiin:

1) huhtikuun 2022 aikana toimitat meille esitehtävän

2) toukokuussa 2022 osallistut haastatteluun

Jotta voit tulla valituksi, on molempiin valintakokeen osiin osallistuttava.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koostuu kahdesta osiosta:

1) Esitehtävä

Esitehtävässä osoitat osaamistasi matemaattista ja tilallista hahmotusta vaativissa tehtävissä, motivaatiossa ja kädentaidoissa. Esitehtävä lähetetään tehtäväksi kaikille valintakokeisiin osallistuville hakijoille. Esitehtävä tehdään huhtikuun 2022 aikana.

2) Haastattelu

Haastattelussa osoitat motivaatiosi ja ymmärryksesi alan opiskeluun Helsingin Maalariammattikoulussa. Kutsu haastatteluun lähetetään kaikille valintakokeisiin osallistuville hakijoille. Haastattelut käydään toukokuun 2022 aikana.


Uudet koulutukset

Uusia koulutuksia alkaa yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Syyslukauden alussa alkaviin koulutuksiin voi hakea yhteishaussa ja jatkuvassa haussa. Syyslukukausi vuonna 2022 alkaa heinäkuun lopussa.

Kevätlukukauden alussa alkaviin koulutuksiin voi hakea vain jatkuvassa haussa.

Vanhat koulutukset

Jatkuvassa haussa voi hakea myös jo alkaneisiin koulutuksiin. Koulutukseen pääsy riippuu hakijan taustasta ja vapaiden paikkojen määrästä.

Vanhoihin koulutuksiin pääsy vaatii joko aiempia alan opintoja (esimerkiksi suoritettu tutkinnon osia) tai alan työkokemusta Suomessa. Poikkeuksena uusien koulutuksien mahdollisesti vapautuvat peruutuspaikat lukukauden ensimmäisten viikkojen aikana.

Vanhojen koulutusten mahdollisille vapaille paikoille voidaan hyväksyä heti sopivan hakijan löytyessä. Valinta tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Haku ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja voivat hakea suorittamaan alalla jo työskentelevät. Tutkinnot toteutetaan oppisopimuskoulutuksena työn ohessa. Hakijalla tulee olla alan työpaikka.

Hakemuksia voi jättää ympäri vuoden. Hakulomake täytetään täällä.

Olemme hakijaan yhteydessä sähköpostilla muutaman päivän sisällä hakemuksen jättämisestä.