Ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Tutkintokoulutukset alalla jo työskenteleville

Yrityksille

Vastaamme yritysten henkilöstön koulutustarpeisiin kysynnän mukaisesti esimerkiksi oppisopimuksin tai räätälöidyin koulutuksin erillisiin tutkinnon osiin. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Ammattilaisille

Järjestämme tutkintokoulutusta pintakäsittelyalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin (esim. tutkintonimikkeet rakennusmaalari, mattoasentaja, maalari- tai lattiamestari) sekä taideteollisuusalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin (tutkintonimikkeet kultaaja-, lattia-, maalari- tai restaurointimestari). Näihin tutkintokoulutuksiin on jatkuva haku.

Yhteishaku

Kevään 2020 yhteishaun hakuaika Opintopolku.fi-palvelussa on 18.2.-10.3.2020.

Jatkuva haku

Jos hakeminen Opintopolku.fi -palvelun kautta ei onnistu tai ajankohta ei sinulle sovi, voit hakea opiskelupaikkaa HMAK:n omalla hakulomakkeella, jatkuvan haun kautta.