KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ - Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjänä toimii Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry, jonka tarkoituksena on kulloinkin voimassa olevan Opetusministeriön myöntämän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan toteuttaminen. Koulutus annetaan oppilaitoksessa, jonka nimenä on Helsingin Maalariammattikoulu. Yhdistys toteuttaa oppilaitoksen taloudellista tukemistyötä keräämällä koulutustoiminnan hyväksi varoja jäsenmaksuina, lahjoituksina ja avustuksina. Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan myös edistämällä talonrakentamiseen liittyvän pintakäsittely- ja sisustamistaidon ylläpitämistä ja kehitystä tukemalla muutoin alan aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Helsingin Maalariammattikoulussa voi kouluttautua ja suorittaa tutkintoja Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan mukaisesti seuraavissa tutkinnoissa:

HUMANISTISET JA TAIDEALAT

Ammatillinen perustutkinto

 • Taideteollisuusalan perustukinto 1.8.2018 lukien
 • Verhoilu- ja sisustusalan perustukinto 31.7.2018 asti

Ammattitutkinto

 • Kultaajakisällin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Taideteollisuusalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Erikoisammattitutkinto

 • Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

TEKNIIKAN ALAT

Ammatillinen perustutkinto

 • Pintakäsittelyalan perustutkinto

Ammattitutkinto

 • Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Maalarin ammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Pintakäsittelyalan ammattitutkinto 1.1.2019 lukien
 • Talonrakennusalan ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

 • Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Lattiamestarin erikoisammattitutkinto 31.12.2018 asti
 • Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto 1.1.2019 lukien

Katso tarkemmin kohta peruskoulutus > tutkinnon perusteet

Johtokunta

Helsingin Maalariammattikoulun ja Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry:n johtokunta henkilökohtaisine varajäsenineen:

Jäsenet: Varajäsenet:
Mauri Mustonen (pj.) Matti-Pekka Mäntylä
Jari Jussila (varapj.) Pirjo Lahdenperä
Tapio Hinkka Mauno Salminen
Kauko Kinnunen Jari Lahtinen
Jaakko Kuikanmäki Pauli Rasimus
Veli-Pekka Kylén Petri Sirviö
Hannu Liehunen Katriina Sarjos
Tomi Oksanen Tiina Keiho
Alice Sacklén
Reijo Vornanen
Antti Vilén Jouko Salminen
Kari Väisänen
Reijo Hinkka
Marcus Wallström Rami Kuparinen

Asiamies
Annukka Wiikinkoski

  
 
 

alapalkki-HMAK