KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ - Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry

Koulutuksen järjestäjä

Koulutuksen järjestäjänä toimii Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry, jonka tarkoituksena on kulloinkin voimassa olevien Opetusministeriön myöntämien koulutuksen järjestämislupien toteuttaminen. Koulutus annetaan oppilaitoksessa, jonka nimenä on Helsingin Maalariammattikoulu. Yhdistys toteuttaa oppilaitoksen taloudellista tukemistyötä keräämällä koulutustoiminnan hyväksi varoja jäsenmaksuina, lahjoituksina ja avustuksina. Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan myös edistämällä talonrakentamiseen liittyvän pintakäsittely- ja sisustamistaidon ylläpitämistä ja kehitystä tukemalla muutoin alan aatteellista, ammattitaidollista sekä liiketaloudellista koulutusta, tiedonvälitystä, tutkimusta ja alan perinteiden sekä yhteiskuntasuhteiden vaalimista.

Helsingin Maalariammattikoulu on yksityinen ammatillinen oppilaitos. Oppilaitos antaa järjestämisluvan mukaisesti ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittamaa ammatillista peruskoulutusta. Ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa mahdollistaa annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistavan sekä muun ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämisen. Koulutuksen järjestäjällä on myös työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.

Johtokunta

Helsingin Maalariammattikoulun ja Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry:n johtokunta henkilökohtaisine varajäsenineen:

Jäsenet: Varajäsenet:
Mauri Mustonen (pj.) Matti-Pekka Mäntylä
Jaakko Kuikanmäki (varapj.) Pauli Rasimus
Tapio Hinkka Mauno Salminen
Jari Jussila Pirjo Lahdenperä
Tapio Kari Alice Sacklén
Kauko Kinnunen Jari Lahtinen
Veli-Pekka Kylén Petri Sirviö
Hannu Liehunen
Katriina Sarjos
Arto Lindvall Reijo Hinkka
Tomi Oksanen Tiina Keiho
Jouko Salminen Antti Vilén
Marcus Wallström Rami Kuparinen

Asiamies
Markku Välkkilä 

  
 
 

alapalkki-HMAK