TUTKINNOT

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

Helsingin Maalariammattikoulussa opiskellaan pintakäsittelyalan sekä verhoilu- ja sisustusalan ammatillisia perustutkintoja. Opiskelua ohjaa koulukohtainen opetussuunnitelma (KOPS). Opiskelu rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan mm. opiskelijan opintojen sisältöihin liittyvät yksilölliset valinnat.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Ammatillisista opinnoista opiskellaan vähintään 30 osaamispistettä työssäoppimalla alan yrityksissä.


Opintojen kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta tutkinnon voi suorittaa nopeamminkin, sillä aikaisemmat suoritukset voidaan hyväksi lukea tutkintoon. tutkinnot_maalariYlioppilaspohjaisten opiskelijoiden opintojen laajuus on yleensä 135 osaamispistettä (yhteiset ja
vapaasti valittavat tutkinnon osat hyväksiluetaan aiemmasta toisen asteen tutkinnosta), jolloin tutkinnon suorittaminen on mahdollista noin kahdessa vuodessa.

Pintakäsittelyalan perustutkinnossa on valittavissa kaksi linjaa: maalari tai lattianpäällystäjä.

Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
Pintakäsittelyalan perustutkinto, Maalari 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
  Rakennusten korjausmaalaus 45
  Uudisrakennusmaalaus 30
Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp alla olevista
  Lattianpäällysteiden uusiminen
15
  Rakenteiden korjaus 15 
  Erikoismaalaus 15 
  Rakennusosien ja kalusteiden pintakäsittely 15 
  Rakennusten korjausmaalaus, syventävä 15 
  Mukailumaalaus 15
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9
  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8
  Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
  
Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
Pintakäsittelyalan perustutkinto, Lattianpäällystäjä 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp
  Lattianpäällystyksen perustyöt 45
  Mattotyöt 30
Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp alla olevista
  Tapetointi 15
  Rakennusmaalauksen perustyöt 15
  Märkätilojen laatoitus 15
  Parkettityöt 15
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9
  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8
  Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

 

VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO

Helsingin  Maalariammattikoulussa voi opiskella myös verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon.Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon suorittajat ovat Sisustuksen osaamisalalla.

Sisustuksen osaamisala
Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto, Sisustaja 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat 135 osp
  Sisärakennustyöt 25
  Sisustustyöt 25
  Maalaus- ja päällystystyöt 25
  Kalusterakentaminen 25
  Sisustusverhoilu 25
  Sisustuslaatoitus 5
  Rakennusten koristemaalaus 5
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8
Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

 

  
 
 

alapalkki-HMAK