TUTKINNOT
PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

Helsingin Maalariammattikoulussa opiskellaan Pintakäsittelyalan sekä Taideteollisuusalan ammatillisia perustutkintoja. Opiskelu rakentuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan mm. opiskelijan opintojen sisältöihin liittyvät yksilölliset valinnat ja aiemmin hankittu osaaminen.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista ja yhteisistä tutkinnon osista.


Opintojen kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta tutkinnon voi suorittaa nopeamminkin, sillä aikaisemmat suoritukset voidaan hyväksilukea tutkintoon. tutkinnot_maalariYlioppilaspohjaisten opiskelijoiden tai jonkun toisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden on usein mahdollista suorittaa tutkinto noin kahdessa vuodessa.

Pintakäsittelyalan perustutkinnossa on valittavissa kaksi osaamisalaa: rakennusmaalaus tai lattianpäällystys.

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Maalari
Rakennusmaalauksen osaamisala 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat
145 osp
Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat 85
Rakennusten korjausmaalaus 50
Uudisrakennusmaalaus 35
  Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (valitaan 60 osp esim.) 2* 60 osp
Lattianpäällysteiden uusiminen
15
Rakenteiden korjaus 15 
Erikoismaalaus 15 
Mukailumaalaus 15
Puupintojen pintakäsittelyt 15
    Rakennuspintojen restaurointi 15
    Koristemaalaus 15
Rakennusten korjausmaalaus, syventävä * 15
 Yhteiset tutkinnon osat 3*  35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9
Pintakäsittelyalan perustutkinto, Lattianpäällystäjä
Lattianpäällystyksen osaamisala 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 50 osp
Lattianpäällystyksen perustyöt 50
  Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 35 osp esim.) 35 osp
  Mattotyöt 35
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (valitaan 60 osp esim.) 2*
60 osp
Sisämaalaustyöt 15
Vedeneristyksen perustyöt
15
Parkettityöt 35
Sisustuslaatoitus * 15
Parkettitöiden perustyöt * 15
Yhteiset tutkinnon osat 3*
35 osp
  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6
  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9

 

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Tarjoamme sisustusalan osaamisalueen uudistuneita opintoja syksystä 2018 alkaen. Tutkinto muodostuu tulevien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti esim. seuraavasti:

 
Taideteollisuusalan perustutkinto, Artesaani
Sisustusalan osaamisala 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa 10 osp
Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla
10
Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 45 osp
Sisustusprojektin toteuttaminen
45
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (valitaan 90 osp esim.) 2*
90 osp
    Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (=Verhoilu 2, TJK)
15
Myyntitapahtuman toteuttaminen 15
    Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja toteuttaminen 45
    Tilan stailaaminen 15
    Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5
Sisustusverhoilun perustyöt * 15
    Tapetointi 4* 15
Sisämaalaustyöt 4* 15
Yhteiset tutkinnon osat 3*
35 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9

 * = Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa (voi valita 5 - 15 osp)

2* = Valinnaisia tutkinnon osia voidaan korvata ammattikorkea- ja/tai lukio-opinnoilla

3* = Yhteisiä tutkinnon osia voidaan korvata lukio-opinnoilla

4* = Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, (Pintakäsittelyalan pt)

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Opinnot kestävät HOKS:n mukaan tavallisimmin 2-3 vuotta. Esimerkiksi aiemmat opinnot, työkokemus tai muu hankittu osaaminen voivat lyhentää opintoaikaa.

  
 
 

alapalkki-HMAK