TYÖSSÄOPPIMINEN

Tyossaoppiminen-2

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö edellyttää työssäoppimispaikalta mm. riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellista työvälineistöä sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan kouluttajaksi.

Helsingin Maalariammattikoulu on työelämää kuultuaan ja Ammatillisen neuvottelukunnan kanssa suunnitellen päätynyt työssäoppimisen toteutuksessa seuraavaan jaksotukseen:

1. opintovuosi
• 5 osaamispistettä syyslukukaudella
• 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

2. opintovuosi
• 5 osaamispistettä syyslukukaudella
• 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

3. opintovuosi
• 5 osaamispistettä syyslukukaudella
• 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

Tyossaoppiminen-maalarin-tyoJaksotuksen päätöksen taustalla on työelämän kuulemisen lisäksi pedagogisten seikkojen huomioiminen.

Työssäoppimisen osalta Helsingin Maalariammattikoulussa on tietämys, joka tunnistetaan ja tunnustetaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Oppilaitoksessa on meneillään useita työssäoppimisen organisointiin, arviointiin ja ohjaamiseen liittyviä projekteja.

Helsingin Maalariammattikoulu osallistuu myös ympäröivän työelämän ja oppilaitosverkoston työssäoppimiseen liittyvään yhteistyöprojektiin.

  
 
 

alapalkki-HMAK