TYÖPAIKALLA JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS

Tyossaoppiminen-2Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö edellyttää työssäoppimispaikalta mm. riittävää tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellista työvälineistöä sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää henkilökuntaa, josta voidaan nimetä opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Helsingin Maalariammattikoulussa laaditaan vastuuopettajan ja opiskelijan kanssa yhdessä opintojen alussa HOKS, henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Työpaikan edustaja osallistuu HOKS:n laadintaan ja päivittämiseen silloin, kun koulutusta järjestetään työpaikalla. 

Opiskelijat voivat hankkia osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä keskenään eri mittaisia jaksoja.

Helsingin Maalariammattikoulussa tavallisin ratkaisu 3 vuotta perustutkintoa opiskelleille on ollut seuraava:

Tyossaoppiminen-maalarin-tyo1. opintovuosi

  • 5 osaamispistettä syyslukukaudella
  • 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

2. opintovuosi

  • 5 osaamispistettä syyslukukaudella
  • 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

3. opintovuosi

  • 5 osaamispistettä syyslukukaudella
  • 5 osaamispistettä kevätlukukaudella

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osalta Helsingin Maalariammattikoulussa on tietämys, joka tunnistetaan ja tunnustetaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

 
 
 

alapalkki-HMAK