KOULUTAMME PINTAKÄSITTELY- JA SISUSTUSALAN AMMATTILAISIA

Rakennusteollisuus RT:n Juha Mäntysen esitys Rakennusalan vetovoima ja tulevaisuuden näkymät pääkaupunkiseudulla 20.11.2015. Lataa

 

Helsingin Maalariammattikoulussa opiskellaan pintakäsittelyalan sekä taideteollisuusalan ammatillisia perustutkintoja. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä:

• Ammatilliset tutkinnon osat,  145 osp
• Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Opiskelu-1

Opiskelu rakentuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan mm. opiskelijan opintojen sisältöihin liittyvät yksilölliset valinnat.
Opintojen kesto on pääsääntöisesti kolme vuotta, mutta tutkinnon voi suorittaa nopeamminkin, sillä aikaisemmat suoritukset luetaan täysimääräisesti hyväksi. Ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opintojen laajuus on yleensä 135 osp.

Opiskelu

Helsingin Maalariammattikoulun persoonallinen, moderni ja monipuolinen oppilaitosympäristö tarjoaa turvallisen ja avoimen ympäristön opiskella sekä tiedollisia että taidollisia opintosisältöjä.
Oppilaitoksen sisäistä oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti nykyisten oppimis- ja ohjausnäkemysten mukaiseksi.
Ammatillisista opinnoista osa opiskellaan koulun urakointi- ja projektikohteissa sekä työssäoppimisjaksolla alan yrityksissä.

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen. Ammatillisissa opinnoissa teoria ja käytäntö nähdään saman asian osina. Niitä ei voi eritellä toisistaan, vaan niiden opiskelun määrää, ajoittamista ja lähestymistapaa sovelletaan tilanteen ja henkilökohtaisen tarpeen mukaan. Myös yhteisten aineiden opiskelu integroituu vahvasti ammattiin ja ammatillisiin opintoihin.

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa tekemällä käytännön työtehtäviä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden ammatillisten opintojen tavoitteissa määritellyn ammattitaidon. Ammattiosaamisen näyttö on koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelema, toteuttama ja arvioima työtilanne. Helsingin Maalariammattikoulussa tätä tehtävää valvoo Maalariammattikoulun Kannatusyhdistyksen nimeämä Ammattiosaamisen näyttötoimikunta ja oikaisulautakunta (L601/2005, 25a §, A603/2005, 13 §). Tueksi tähän työhön on Opetushallitus hyväksynyt pintakäsittelyalalle ja verhoilu- ja sisustusalalle kansalliset  ammattiosaamisen näyttöaineistot, jotka täsmentävät opetussuunnitelman perusteiden arvioinnin kohteita, kriteereitä ja laatuvaatimuksia.

Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista opinnoista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Näyttö voidaan toteuttaa joko tutkinnon osittain, useampi tutkinnon osa yhdessä tai tutkinnon osa osittain, jolloin osanäytöt yhdessä kattavat tutkinnon osan keskeisen osaamisen. Näyttöjen määrä voi vaihdella tutkinnoittain tai yksilöllisesti ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ne ovat osa koulutusta ja opiskelijan arviointia. Näytöt voidaan toteuttaa työssäoppimisen yhteydessä, oppilaitoksessa tai muilla työpaikoilla käytännön työtehtävissä.

Opintojen jälkeen

Helsingin Maalariammattikoulusta valmistuneet opiskelijat sijoittuvat lähinnä pääkaupunkiseudun yrityksiin maalareiksi, lattianpäällystäjiksi tai sisustusalan työtehtäviin. Suoritettu tutkinto antaa myös rakennusmaalausalan kaupan palvelukseen siirtyville erinomaisen pohjakoulutuksen. Monet maalausalan yrittäjät, konsultit ja opettajat ovat rakentaneet osaamisensa ja jatkokoulutuksensa Helsingin Maalariammattikoulussa hankitulle ammattitaidolle.

Jatko-opintoreitit

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja esimerkiksi korkeakouluväylää tai arvostettua ammattitutkintoreittiä

Oppilaitoksen ainutlaatuiset työelämä- ja sidosryhmäsuhteet takaavat opiskelijoille erinomaisen työllistymismahdollisuuden ja alan viimeisimmän tiedon opetuksessa.jatko-opintoreitit  
 
 

alapalkki-HMAK