KUMPPANIMME

Siitä, kun Suomen Maalarityönantajain liiton julkaisema Maalarilehti numerossaan 4 vuonna 1930 uutisoi Maalariammattikoulun tulosta Helsinkiin ja Viipuriin on kulunut yli 80 vuotta. Niistä ajoista lähtien Helsingin Maalariammattikoulu on kouluttanut rakennusmaalausalan taitajia. Oppilaitoksella on valtakunnallisesti arvostettu asema koulutuksen toteuttajana ja kehittäjänä. Koko historiansa ajan oppilaitoksen toiminta on rakentunut saumattomaan yhteistyöhön yritysmaailman ja teollisuuden kanssa. Yhteistyö ympäröivän työelämän kanssa nähdäänkin Helsingin Maalariammattikoulun vahvuutena myös suunnatessa tulevaisuuden haasteisiin.

Kumppanit-messuilla

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys Ry:n jäsenet mahdollistavat oppilaitokselle saumattoman yhteistyökanavan alan yritysten, teollisuuden ja kaupan kanssa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Yhteistyötä ja yhteisiä hankkeita tehdään kaikkien työelämää edustavien tahojen kanssa. Eräänä keskeisenä yhteistyöelimenä työelämän ja oppilaitoksen välillä toimivat Helsingin Maalariammattikoulun Ammatilliset neuvottelukunnat.

Vuosien saatossa oppilaitoksen "kivijalkana" ja jopa sen toiminnan turvaajana on toiminut Helsingin Maalarimestariyhdistys ry.

Helsingin Maalariammattikoulun toimintaan liittyy oleellisesti alan kulttuuriperinnön vaalimiseksi ja rakennusmaalausalan kehittämiseksi perustetut säätiöt, yhdistykset ja yhteistyöhankkeet. Keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm: Gerda ja Salomo Wuorion säätiö, Maalarimestarisäätiö ja Maalarimuseo.

Helsingin Maalariammattikoulu on saanut olla mukana monella tavalla Opetushallituksen toteuttamissa maalausalan koulutuksen kehittämishankkeissa. Viranomaisyhteistyön lisäksi yhteistyötä tehdään muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Maalariammattikoulun Kannatusyhdistys ry:n toimintaverkosto on muodostunut erittäin laajaksi ja monipuoliseksi. Kaikessa toiminnassa keskeisenä teemana esiintyy koulutus ja sen kehittäminen.

 

 

alapalkki-HMAK